top of page

"Outside the Box"-ajattelu edistää kestävää kehitystä!

EKA Finlandin ratkaisut perustuvat usein luonnollisiin kylmäaineisiin, esimerkiksi CO2:een. Jäähalleissa olemme todistetusti osoittaneet, että ratkaisut toimivat ja tuovat huomattavia säästöjä taloudelle ja ympäristölle. Samat vaikutukset on saavutettavissa muissakin kohteissa ja olemme viime aikoina yhä enemmän soveltaneet meidän ratkaisumme esimerkiksi kylmävarastoissa, uimahalleissa, teollisuudessa, jne. Laatimamme energiakonseptit voidaan käytännössä soveltaa missä tahansa kohteessa, jossa on jäähdytys- ja/tai lämmitystarpeita.


Ratkaisumme perustuvat usein lämmöntalteenottoon, mutta voidaan oikein hyvin hyödyntää myös lämpöpumppuna ilman erillistä ns kylmätarvetta, esim käyttämällä maalämpöä. Kohteesta riippumatta löytyy siis paljon mahdollisuuksia, ja energia-ala on joka tapauksessa mm EU-lakien nojalla siirtymässä päin luonnollisten kylmäaineiden soveltamista.


EKA Finlandin ratkaisuissa ei katsota jäähdytys- ja lämmitystarvetta erikseen, vaan luodaan ns energiakeskus joka hyödyntää lämpöä juuri siellä missä sitä tarvitaan. Yhdistetty jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmä vähentää ostetun energian määrää ja pitää käyttökustannukset alhaisina, sillä jäähdytyksestä talteenotettu "ilmainen hukkalämpö" hyödynnetään maksimaalisesti . Jäähdytyksestä talteenotettu lämpö käytetään rakennuksen muihin lämpötarpeisiin ja voidaan tehokkaasti toimittaa myös lähellä oleviin kohteisiin, kuten urheiluhalleihin, uimahalleihin tai tekonurmikenttien lämmitykseen. Ylimääräinen lämpö voidaan varastoida maahan ja käyttää uudelleen myöhemmin tarvittaessa, esimerkiksi talvena.

Tällainen "outside the box"-ajattelu, jossa katsotaan laajemmalla skaalalla alueen jäähdytys- ja lämmitystarpeita, on etu sekä julkisille että yksityisille kiinteistönomistajille. Lisäksi, sijoittamalla esimerkiksi jäähalli ja uimahalli lähekkäin (ja mieluusti siellä missä ihmiset muutenkin liikkuvat) voidaan paitsi energiasynergioita myös saavuttaa sosiaalisia etuja, sillä nuorten kynnys hakeutua liikuntapaikkoihin madaltuu kun matka on lyhyt.


EKA Finlandin ratkaisut tuovat hyötyjä paitsi kiinteistönomistajille, myös ympäristölle ja yhteiskunnalle. Käyttämällä uusinta teknologiaa ja hyödyntämällä hukkalämpöä energialähteenä voidaan vähentää ympäristökuormitusta ja edistää kestävää kehitystä.Keywords: energiatehokas jäähalli, energiatehokas uimahalli, energiatehokas datakeskus, energiatehokas kiinteistö, energiatehokas jäähdytys, energiatehokas lämmitys, luonnolliset kylmäaineet, lämmöntalteenotto, lämmön vienti.

Comments


bottom of page