top of page

Luonnolliset kylmäaineet säästävät rahaa ja ympäristöä

Energiankulutuksen ja ilmastonmuutoksen yhteys on tuttu monille. Climate Watchin mukaan jopa 75 % maailman ilmastopäästöistä aiheutuu energiankäytöstämme ja EU:ssa puolet energiasta menee jäähdytykseen ja lämmitykseen. Viime vuosina monelle on myös tullut selväksi, että siirto lämpöpumppuihin vähentää energiankäytömme merkittävästi. Kun lämpöpumppu vielä toimii esimerkiksi aurinko- tai tuulivoiman tuottamalla sähköllä ajattelee moni, että yksi suurimmista ilmastoteoista on nyt saavutettu. Työ ei kuitenkaan lopu tähän, valitettavasti, sillä yksi merkittävä riski on vielä jäänyt huomioimatta.

Yllättävän moni ei ole tietoinen lämpöpumppujen soveltamien synteettisten kylmäaineiden "sivuvaikutuksista": nämä ovat erittäin voimakkaita ilmaston lämmittäjiä. Verrattuna hiilidioksidiin, joka on fossiilisten lähteiden sivutuote, on synteettisten kylmäaineiden vaikutus ilmastoon usein tuhatkertainen. Lisäksi ollaan havaittu vakavia terveys- ja ympäristöhaittoja synteettisten kylmäaineiden soveltamisessa.

Ja haaste vain kasvaa: perinteisiä lämmitysjärjestelmiä korvataan maailmassa yhä enenevässä määrin lämpöpumpuilla, jotka valtaosin käyttävät haitallisia synteettisiä kylmäaineita. Vastaavia haasteita nähdään myös kasvavalla jäähdytysalalla. IEA:n analyysien perusteella synteettisten kylmäaineiden käyttäminen aiheuttaisi 0,4°C globaalin lämpenemisen vuoteen 2100 mennessä ellei jotain tehdä ja pian. Chemsecin mukaan synteettisissä kylmäaineissa esiintyvät PFAS-yhdisteet aiheuttavat jo nyt 16 triljoonan euron vahingot ihmisterveydelle (esimerkiksi syövän muodossa) ja ympäristölle maailmanlaajuisesti joka vuosi.

Ratkaisu tähän ongelmaan on olemassa: luonnolliset kylmäaineet, eli tiettyjä luonnossa runsaasti esiintyviä aineita. Yleisimmät näistä ovat hiilidioksidi (R744), ammoniakki (R717) ja hiilivedyt, kuten esimerkiksi propaani (R290) ja isobutaani (R600a).

 

YK:ssa ja EU:ssa synteettisten kylmäaineiden uhka otetaan jo vakavasti päivitetyillä asetuksilla; tulevaisuudessa vain luonnolliset kylmäaineet tulevat todennäköisesti olemaan sallittuja ratkaisuja, sillä ne ovat sekä ilmasto- että ympäristöystävällisiä. Kasvavan käytön myötä niistä on viime vuosina usein tullut jopa kustannustehokkaampia synteettisiin ratkaisuihin verrattuna, ja tämä taloudellinen etu tulee vain kasvamaan kun synteettisten kylmäaineiden käyttöä lähivuosina tullaan mm EU:ssa rajoittamaan hyvin merkittävästi.

Isoin muutos saadaan kuitenkin vasta aikaan kun itse lämpöpumppujen käyttäjät ovat näistä asioista tietoisia ja vaativat kestäviä ratkaisuja jotka ovat päästöttömiä ja PFAS-vapaita.

 

Luonnolliset kylmäaineet kuuluvat EKA Finlandin ydinosaamiseen. Meidän ratkaisut perustuvat aina viimeisimpään tutkimus- ja kehtiystietoon. Siksi voit olla varma, että meidän avulla saavutat kestävimmän ratkaisun.

Eivät vahingoita planeettaa

Välttämättömät vuodot synteettisissä kylmäainejärjestelmissä päästävät ilmakehään kasvihuonekaasuja ja haitallisia kemikaaleja, kuten PFAS-yhdisteitä, joilla on pitkäaikaisia vaikutuksia ihmisiin ja eläimiin. Valitse luonnolliset kylmäaineet - ne ovat ympäristöystävällisiä, eivätkä ne päästä haitallisia aineita ilmakehään edes vuotojen yhteydessä.

Hyväksyttyjä Euroopan unionissa tulevaisuuden-kestäviksi

EU:ssa ollaan jo reagoitu synteettisten kylmäaineiden uhkaan. Päivitettyjen F-kaasusäädösten ja REACH-asetusten kautta Euroopan unioni aikoo vähentää ilmasto- ja ympäristöhaitallisten kylmäaineiden käyttöä merkittävästi jo lähivuosina. Pitkällä tähtäimellä ainoaksi vaihtoehdoksi jäävät luonnolliset kylmäaineet.

Seuraa trendiä

Suurin muutos toteutuu vasta kun kaikki ovat tietoisia synteettisten kylmäaineiden haitoista ja valitsevat niiden sijaan kestäviä ratkaisuja.

Koe luonnollisten kylmäaineiden edut, jotka monet ovat jo omaksuneet kasvavan kysynnän myötä ympäristöystävällisille vaihtoehdoille. Tartu itsekin tilaisuuteen ja ole innovatiivinen ottamalla käyttöön luonnollisia kylmäaineita sekä asettamalla uusi standardi kestävälle kehitykselle joka on päästötön ja PFAS-vapaa.

Miten luonnolliset kylmäaineet eroavat tyypillisistä kylmäaineista?

Luonnolliset kylmäaineet valmistetaan luonnossa esiintyvistä aineista, kuten ammoniakista, hiilidioksidista (CO2) ja hiilivedyistä. Niitä on käytetty vuosisatojen ajan ja ne tunnetaan ympäristöystävällisistä ominaisuuksistaan.

 

Toisaalta synteettiset kylmäaineet joita tyypillisesti tänään vielä käytetään ovat keinotekoisesti valmistettuja kemiallisia yhdisteitä ja yleensä koostuvat kasvihuonekaasuista kuten hydrofluorihiilivedyistä (HFC) tai kloorifluorihiilivedyistä (HCFC). Modernimpi vaihtoehto synteettisistä kylmäaineista ovat Hydrofluoroolefinit (HFO), joista viime aikoina ollaan myös tehty ikäviä löydöksiä PFAS-kemikaalien muodossa. 

Synteettiset kylmäaineet: negatiivinen ympäristövaikutus

Synteettisillä kylmäaineilla on pitkä historia, joka on leimattu ympäristövaikutusten laiminlyönnillä. Vuonna 1974 paljastettiin CFC-kylmäaineiden otsonia hajottavat vaikutukset. Vaikka myöhemmät sukupolvet keskittyivät turvallisempiin vaihtoehtoihin, jotka eivät vaikuttaneet otsonikerrokseen, niin viime vuosina on jouduttu tekemään kehitystä varsinkin suosittujen HFC-kylmäaineiden globaalin lämpenemispotentiaalin (GWP) torjumiseksi. EU:n F-kaasusäädös otettiin käyttöön vuonna 2015 fluorattujen kaasujen säätelemiseksi, mikä tulee porrastetusti poistamaan ilmastolle haitalliset HFC-kylmäaineet markkinoilta tulevien vuosien aikana.

 

Uusia huolenaiheita on kuitenkin noussut esiin matala-GWP-synteettisten kylmäaineiden, kuten HFO-ryhmän, kanssa niiden korkean toksisuuden ja fluorattujen kemikaalien, kuten PFAS, vuoksi. HFO-yhdisteet muuttuvat nopeasti trifluorietaanihapoksi (TFA), joka on yhdistetty immuunijärjestelmän ongelmiin, syöpään ja muihin terveysongelmiin. Chemsecin laskelmien mukaan PFAS-yhdisteet aiheuttavat 16 triljoonan euron vahingot ihmisterveydelle ja ympäristölle maailmanlaajuisesti joka vuosi, mikä ylittää useiden suurten maiden kuten Saksan, Iso-Britannian, Intian, ja Japanin taloudet yhteenlaskettuna. EU:ssa tehdään siksi jo työtä näiden rajoittamiseksi kun F-kaasusäädös päivitetään.

 

Nämä löydökset korostavat tarvetta suosia ainoaa kestävää vaihtoehtoa - luonnollisia kylmäaineita.

Sky
table effects natural synthetic refrigerants_edited.png

Ovatko korkeat käyttöpaineet vaarallisia CO2-järjestelmille?

Jotkut saattavat olla huolissaan luonnollisen kylmäaineen CO2:n jäähdytys- ja lämpöpumppujärjestelmän korkeista käyttöpaineista. Totuus on, että korkeat paineet eivät ole enää pitkään ollut ongelma komponenttien valmistajille, ja CO2-järjestelmien käyttö on vain yleistynyt. Itse asiassa ne ovat tulleet tavanomaisiksi ratkaisuiksi sovelluksissa kuten supermarketeissa. Todisteena tästä esimerkiksi se, että yli 36 000 transkriittistä CO2-asennusta ruokakaupoissa maailmanlaajuisesti on raportoitu Shecco-mediayhtiön mukaan. Luku kasvaa yhä nopeammin vuodesta toiseen.

Ovatko hiilivedyt, jotka ovat helposti syttyviä, turvallisia käyttää kylmäaineina?

Vaikka hiilivedyt ovatkin helposti syttyvä aineryhmä, hiilivetyjärjestelmiä suunnitellaan ja asennetaan turvatoimenpiteitä noudattaen. Nämä toimenpiteet pyrkivät minimoimaan järjestelmässä olevan kylmäaineen määrän ja varmistamaan oikean hätäilmanvaihdon. Näiden varotoimien toteuttaminen on helppoa, ja hiilivedyt - kuten R290 - ovat jo laajasti käytössä kaupallisissa jääkaapeissa ja lämpöpumpuissa, mikä vahvistaa niiden turvallisen käytön.

Onko ammoniakki (R717) vaarallista?

Vaikka on totta, että ammoniakin vuotaminen voi olla erittäin vaarallista ja mahdollisesti kohtalokasta, nykyaikaiset ammoniakki-järjestelmät ollaan suunniteltu turvallisuutta mielessä pitäen. Ratkaisut rajataan erityisiin teknisiin tiloihin, joihin pääsevät vain sertifioidut henkilöt. Riskien pienentämiseksi kylmäaineen määrää minimoidaan, ja robustit hätäratkaisut otetaan käyttöön. Ammoniakki on edelleen yksi suosituimmista vaihtoehdoista sovelluksissa, joissa laajamittaiset turvatoimenpiteet ovat mahdollisia ja lämmön talteenotto ei ole prioriteetti.

Sky

Seuraa trendiä: Ole kestävä ja käytä luonnollinen kylmäaine

Olitpa pohtimassa olemassa olevaa järjestelmää tai suunnittelemassa uuden hankintaa, luonnollisten kylmäaineiden valinta on tulevaisuuden suunta. Ala siirtyy kohti luonnollisia ratkaisuja, ja monet yritykset sekä julkiset omistajat ovat jo tehneet vaihdon. Lisäksi tiukentuneet EU:n F-kaasumääräykset korostavat tarvetta valita tulevaisuudenkestäviä ratkaisuja kaikkiin jäähdytys- tai lämmitystarpeisiin; siksi on todennäköistä että luonnolliset kylmäaineet tulevat olemaan ainoa realistinen vaihtoehto lämpöpumpuissa. Yksinkertaista strategiasi - panosta kestävyyteen ja pitkäjänteisyyteen luonnollisilla kylmäaineilla vihreämpää tulevaisuutta varten.

bottom of page