top of page

(Lähes) kaksi jäähallia yhden hinnalla!

Ruotsin Enköpingissä sijaitseva Bahcohallen oli aiemmin tyypillinen jäähalli, jossa oli lämmitetty katsomoalue (noin 8 °C). Aikaisemmin ammoniakki-kylmäkoneisto oli yhteydessä kalsiumkloridiputkistoon jääradassa. Lämmöntalteenottojärjestelmä toimitti silloin noin 28 °C lämpöä laitoksen ilmankäsittelylaitteiden esilämmitykseen. Vuonna 2016 tämä ratkaisu korvattiin uudella suorahöyrysteisellä CO2-kylmäjärjestelmällä, jossa CO2 kiertää myös radan uusissa kupariputkissa, jotka on asennettu uuteen betonikerrokseen olemassa olevan jääradan rakenteen päälle. Lisäksi laitos täydennettiin kaudella 2017/2018 toisella jääradalla, joka sijaitsee täysin uudessa lämmitetyssä (noin 10 °C) jäähallissa nykyisen vieressä. CO2-järjestelmään kytketty optimoitu lämmöntalteenottojärjestelmä on suunniteltu kattamaan molempien jäähallien lämmöntarpeet valtaosin.


Itse asiassa alueen kaksi jäähallia käyttävät tänään yhteensä vain 10 % enemmän ostoenergiaa kuin ennen vanhaan. Tämä tarkoittaa, että omistaja nykyään pyörittää kahta jäähallia lähes yhden hinnalla!

Uusi kylmäkoneisto ja sen lämmöntalteenotto-ominaisuus johtivat 15 %:n energiankulutuksen vähenemiseen - 4,72 MWh:sta 4,00 MWh:iin / toimintapäivä - kun laitos koostui vielä vain yhdestä jääradasta. Tässä vaiheessa lämmöntalteenottojärjestelmää ei kuitenkaan vielä käytetty täydellä kapasiteetilla, vaan energiansäästön suuruus uudelle järjestelmälle selvisi vasta, kun myös uusi jäärata liitettiin järjestelmään kaudella 2017-2018.


Nykyään yksivaiheinen lämmöntalteenottojärjestelmä kattaa 97 % jäähallien lämmöntarpeesta - mukaan lukien ilmankuivatus. Itse asiassa alueen kaksi jäähallia käyttävät tänään yhteensä vain 10 % enemmän ostoenergiaa kuin ennen vanhaan. Tämä tarkoittaa, että omistaja nykyään pyörittää kahta jäähallia lähes yhden hinnalla!Kun EKA suunnitteli järjestelmän lämmöntalteenotto-ominaisuutta vuonna 2015, oletettiin, että uusi uimahalli rakennettaisiin jäähallien viereen, joten lämmön vientiominaisuus integroitiin järjestelmäratkaisuun. Tänään myös uimahalli on valmistunut, ja jäähalleilla on laskennallinen vuotuinen lämpöylijäämä yhteensä noin 700 MWh, joka nyt tulee olemaan saatavilla lämmönvientiä varten uimahallille. Hyödyntääkseen täysin lämmön vientipotentiaalia omistaja, Enköpingin kunta, aikoo tulevaisuudessa pyörittää vähintään yhtä rataa ympäri vuoden. Se on hyvää energianhallintaa!

コメント


コメント機能がオフになっています。
bottom of page