top of page

Pirkkala saavutti 30 prosentin energiansäästöt ja nousi Suomen kestävien jäähallien kärkeen!

EKA Finland loi uusia energiaratkaisuja olemassa olevalle jäähallille. Tänään se on yksi Suomen ja maailman kestävimpiä ja kustannustehokkaimpia. Aiemmin kylmä areena muuttui samalla lämpimämmäksi ja miellyttävämmäksi paikaksi!Pirkkalan jäähalli on tyypillinen Suomessa oleva keskikokoinen jäähalli, jossa on yksi jääkenttä ja tilaa noin 600 katsojalle. Halli rakennettiin vuonna 2000, ja siinä käytettiin aiemmin epäsuoraa R404A-kylmäainetta kylmäkoneessa ja Freeziumia kentän putkistossa. Laitteiston lämmöntalteenotto oli rajallinen, käytettiin vain lämpimän käyttöveden esilämmitykseen, ja muut lämmitystarpeet hoidettiin sähkölämmityksellä.


Kunta pyrki alusta asti minimoimaan jäähallin energiankulutusta pitämällä areenan lämmittämättömänä. Tämä toi säästöjä, mutta myös valituksia käyttäjiltä, joiden mielestä halli oli liian kylmä. Lisäksi hallin katon rakenteessa oli kosteus- ja lujuusongelmia. Kunta oli kiinnostunut löytämään uusia ratkaisuja, jotka tekisivät hallista kestävän ja kustannustehokkaan.


EKA Finland tutki hallia vuosina 2018-2019 ja esitti omistajille räätälöidyn ratkaisun, jossa otettiin huomioon kaikki nämä seikat. Suositus oli vaihtaa kylmäjärjestelmä epäsuoraan CO2-järjestelmään, joka yhdistetään olemassa olevaan jäärataan. Tämä parantaisi jäähdytysjärjestelmän kestävyyttä ja mahdollistaisi maksimaalisen lämmöntalteenoton. Myös kuivatusjärjestelmä suunniteltiin uudelleen kosteuden hallitsemiseksi paremmin.Käyttäjien kannalta suurin muutos oli kuitenkin areenan lämmittäminen, mikä paransi mukavuutta huomattavasti. Se myös lisäsi jatkuvaa lämpökuormaa jäälle, mikä on tarpeen jatkuvan lämmöntalteenoton kannalta.


EKA Finland toimitti hankinnan suunnittelun ja dokumentaation sekä avusti omistajaa projektin aikana. Tämä osoittautui erityisen tärkeäksi käyttöönoton vaiheessa, kun huomattiin, että järjestelmien ohjaus ei ollut EKA:n suunnitelmien mukaista, eikä energiansäästöt toteutuneet aluksi toivotulla tavalla. EKA auttoi saamaan projektin takaisin raiteilleen, ja siitä hyötyivät paitsi asiakas myös urakoitsija, jonka osaaminen modernin teknologian parissa kehittyi.


Tämä on yli 30 prosentin pudotus aiemmasta 500 MWh:n kokonaismäärästä, mikä on huomattava saavutus, kun otetaan huomioon, että jäähalli oli aiemmin kylmä.

Nykyään Pirkkalan jäähalli tarvitsee vain noin 350 MWh ostettua energiaa (sähköä) kahdeksan kuukauden jääkaudella elokuusta maaliskuuhun. Tämä on yli 30 prosentin pudotus aiemmasta noin 500 MWh:n kokonaismäärästä, mikä on huomattava saavutus, kun otetaan huomioon, että jäähalli oli aiemmin kylmä. Uuden kestävän CO2-järjestelmän lämmöntalteenotto kattaa kaikki lämmitystarpeet, lukuun ottamatta suomalaiseen jäähalliin kuuluvaa (ei) pakollista saunaa.Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, käyttäjät raportoivat, että vanhemmat viihtyvät nyt mielellään lämmitetyssä katsomossa sen sijaan, että pakenisivat kahvioon lasten luistelun ajaksi!Keywords: CO2 ice rink, energy efficient ice rink, CO2 jäähalli, energiatehokas jäähalli, energiatehokas jäähdytys ja lämmitys.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page