top of page

Miten kilpailuttaa parhaalla mahdollisella tavalla?

Usein puhutaan projektin onnistumisen vaatimuksista toimittajanäkökulmasta mutta yhtä tärkeä, ja ehkä ratkaisevampi, näkökulma on tilaajan hankintaprosessin onnistuminen. Onnistuneella kilpailutuksella on erityisen ratkaiseva vaikutus projektin lopputulokseen.


Hankintaprosessissa, olipa se julkinen tai yksityinen, tyypillinen haaste laitoksen omistajalle on erilaisten tarjousten vertailu. Yleisin tapa on valita alhaisimman hinnan tarjous, mutta monissa epäonnistuneissa hankintaprosesseissa esitetyt tarjoukset vaihtelevat suuresti laadun suhteen. Tämän seurauksena asiakas valitsee, tai joutuu valitsemaan, halvimman vaihtoehdon mutta ei saa toivottua tai optimaalista laatua.

Yksityisissä hankinnoissa asiakas saattaa valita ratkaisun parhaaksi koetun hintalaadun perusteella. Mutta koettu laatu ei välttämättä vastaa todellisuutta, mikä johtaa siihen, että asiakas maksaa turhaan jostakin, joka ei silti täytä vaatimuksia optimaalisesti.


Ylhäällä olevia tyypillisiä skenaarioita yhdistää se, että asiakas ei saa sitä mitä tarvitsee hyvällä hinnalla. Syy tähän on melkein aina tiedon puute.


Ratkaisu tähän hasteeseen on siksi sisällyttää puolueeton alan asiantuntija hankintaprosessiin. Asiantuntija varmistaa, että tilaaja saa parhaan mahdollisen ratkaisun parhaalla mahdollisella hinnalla. Konkreettisesti tämä tarkoittaa mm sitä, että tilaajalle räätälöidään paras ratkaisu, ja että kyseisen ratkaisun laatuvaatimukset määritellään selkeästi tarjouspyyntöasiakirjoissa. Näin saadaan vertailukelpoiset tarjoukset ja asiakas saa parhaan ratkaisun parhaaseen hintaan.


Puolueettoman asiantuntijan konsultointi on tärkeää kestävän ratkaisun saavuttamiseksi. Vaikka konsultteja löytyy paljon rakennus- ja energia-alalla, niin puolueeton asiantuntija keskittyy siihen, että asiakkaalle luodut ratkaisut yhdistävät erinomaisen suorituskyvyn, kannattavan talouden ja kestävän ympäristövaikutuksen, kaikki tuettuna viimeisimmällä vertaisarvioitujen tieteellisten tutkimusten perusteella. Puolueettoman asiantuntijan työ koostuu usein (energia)konseptien kehittämisestä laitoksen optimoimiseksi ja/tai käyttökustannusten alentamiseksi. Tämä tarkoittaa, että jokaisessa projektissa, johon puolueeton alan asiantuntija osallistuu, asiakkaan hyötyjä maksimoidaan, ja varmistetaan, että toimittajat myös päivittävät jatkuvasti palvelujaan täyttääkseen tieteen perusteella tuetun huipputekniikan vaatimuksia.Keywords: Puolueeton asiantuntija, energiatehokas jäähalli, energiatehokas uimahalli, energiatehokas datakeskus, energiatehokas kiinteistö, energiatehokas jäähdytys, energiatehokas lämmitys, luonnolliset kylmäaineet, lämmöntalteenotto, lämmön vienti.

bottom of page