top of page

Ny hockeyallsvensk arena byggs i Kalmar

Kalmar Sportcenter består av två ishallar, sporthallar och en simhall. Under 2020 påbörjade Kalmar kommun projektet att ersätta den gamla ”IFFE-hallen” med en ny hockeyallsvensk arena vilken ska kunna inrymma 2500 personer under hockeymatcher. Totala byggytan är 7950 m2 och solceller ska även installeras på taket. Byggprojektet startades under våren 2020 och arenan ska stå klar i oktober 2021.

EKA har projekterat om- och utbyggnaden av befintlig kylanläggning tillsammans med utökad värmeåtervinning genom en värmepumpslösning. Kylsystemet är ett fullständigt indirekt ammoniaksystem som nu får ammoniakvatten som köldbärare i den befintliga träningshallen samt i den ny arenan. Genom den utökade värmepumpkapaciteten kan avfuktningen drivas med återvunnen värme istället för el som tidigare har varit fallet. Arenan får även komfortkyla som genereras av värmepumparna vilket ger en bra energimatchning då komfortkyl- och avfuktningsbehoven i allmänhet sammanfaller.

Vidare har EKA även föreskrivit lösningarna för arenaklimatet med textilkanaler i anpassade ringar för både ventilations- och avfuktningsfunktionerna. Med dessa systemlösningar skapas klimatzoner och man minskar temperaturskillnaden mellan första och sista rad på läktarna från typiska nivåer såsom 8K till lägre än 2K. Resultatet blir en ökning av komforten och samtidig minimeras onödig värmebelastning på isen.

Andra ishallstypiska system som EKA projekterat är ispist och sarg samt anläggningens styrsystem. Det senare har ett så kallat scenarioupplägg, där fördefinierade styrscenarion underlättar driften då energisystemen samarbetar för att uppnå olika önskade driftfall som till exempel träning, match eller isunderhåll.

Behöver vi tillägga att alla tillkommande kylsystem är baserade på naturliga köldmedier!

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page