top of page

Hyödynnä tuotettua lämpöä ja kierrätä se kestävällä kokonaisratkaisulla

Energinav-Eng-1024x596.png

Meidän teknisissä ratkaisuissamme jäähdytysjärjestelmästä tehdään energiakeskus, josta ylimääräistä lämpöä voidaan ottaa talteen ja hyödyntää missä sitä tarvitaan. Hyödyntämällä tämä ns hukkalämpö energiaresurssina voidaan käyttökustannukset pitää alhaisina. Nykyään on mahdollista luoda ratkaisuja, joissa järjestelmässä generoidut energiaresurssit otetaan talteen sen sijaan että ne menisivät hukkaan. Me luomme ratkaisuja, joissa jäähdytysjärjestelmästä tehdään energiakeskus, joka esim jäähallissa jäähdyttää jäärataa ja ottaa jäähdytyksestä tuotetun lämmön talteen. Talteen otettu lämpö käytetään rakennuksen muiden lämpötarpeiden tyydyttämiseen, ja voidaan sen lisäksi viedä lähellä oleviin kohteisiin, kuten esimerkiksi urheiluhalliin, uimahalliin, tai tekonurmikentän lämmitykseen. Ylimääräistä lämpöä voidaan myös varastoida maahan ja käyttää uudelleen tarpeen mukaan. Soveltamalla yhdistettyä jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmää tällä tavalla voidaan merkittävästi pienentää ostoenergian määrää ja näin ollen myös pitää käyttökustannukset alhaisina.

bottom of page