top of page

Sänk energinotan för din ishall idag - utan investeringar


Priset på energi har skjutit i höjden och du måste sänka din energinota snabbt utan att drastiskt påverka din verksamhet! Här är några snabba och enkla idéer för direkt implementering.


/1 Sänk arenatemperaturen

Att sänka lufttemperaturen i arenarummet innebär ett minskat kylbehov för isen. Ju varmare det är i arenarummet, desto mer energi behövs för att hålla isen vid en given temperatur.

Du kan spara på 5 % elenergi till kylsystemet per grad Celsius lägre lufttemperatur i arenarummet.

Var dock försiktig, se till att din avfuktare fungerar korrekt så att inte fuktproblem uppstår. Om du inte har värmeåtervinning så sparar du också på värmekostnaden.


Your indoor temperature?

  • 0 to 5 °C

  • Entre 5 et 10 °C

  • Entre 10 et 15 °C

  • + 15 °C


/2 Kontrollera kylsystemets funktion

Några grundläggande parametrar visar hur ditt kylaggregat mår. Be din tjänsteleverantör kontrollera:

  • förångningstemperaturen - för låg temperatur innebär högre driftkostnad..

  • kondensorns prestanda - är den rengjord, fungerar alla fläktar?

Kanske kan du även höja isens temperatur något? Varje grad Celsius sparar 3-4% elenergi till kylsystemet.


/3 Optimera pumpstyrningen

Köldbärare pumpar

Har du frekvensstyrning på köldbärarpumparna? Kontrollera att regleringen fungerar! Rätt utförd sparar denna reglering minst 50 % av elanvändning för distribution i ispisten.

Har du inte reglering på pumparna så är detta en liten investering med mycket kort återbetalningstid.

Tänk också långsiktigt

Med dessa enkla förslag kan du minska kostnaden direkt ...och glöm inte följa upp energinotan!

Besparingspotentialen - för miljön och din plånbok - är ännu större om du tänker långsiktigt.

Renovering eller installation av ett modernt kylaggregat med naturligt köldmedium kan skydda dig mot ny lagstiftning, spara energi och göra dig självförsörjande med värme.

Ett gott exemplet är Pirkkala ishall som liknar många svenska ishallar. Installationen av ett R744 (CO2) kylaggregat och optimerad värmeåtervinning gjorde Pirkkala självförsörjande på värme och minskade den totala energianvändning med 30 %.

Återbetalningstiden minskar avsevärt i takt med att energipriset stiger.

Behövs hjälp? EKA är en oberoende rådgivare som brinner för att spara energi!


Commentaires


Les commentaires ont été désactivés.
bottom of page